Site Logotype

Regulamin Gabinetu „Natalia”

Klienci Gabinetu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty NATALIA Gabinet Kosmetyki i Masażu oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

1. Godziny otwarcia

NATALIA Gabinet Kosmetyki i Masażu otwarty jest:

pon.–śr.  –   11:00-19:00

wt. – 9.00-15.00

czw. – wcześniejsza rejestracja

pt. – nieczynne

(preferowana rejestracja zdalna)

2. Umawianie na wizyty

Proszę o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, henna, manicure i inne. Na wizycie wykonuje  tylko zaplanowane usługi i obsługuję tylko zapisane osoby, tak aby następny klient nie musiał czekać.

3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów i ich świadczenie

Proszę o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę czy skorzystać z toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, proszę o punktualność.

 1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
 2. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.
 4. Klienci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała

4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić NATALIA Gabinet Kosmetyki i Masażu nie później niż 24h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomię.
 2. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24h przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.

5. Strefa ciszy

W gabinecie obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów. Dzwoniące telefony i prowadzone rozmowy przeszkadzają w pracy i psują atmosferę relaksu.

6. Formularze, kartoteki i poufność informacji

 1. NATALIA Gabinet Kosmetyki i Masażu działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 3. Dane służą wyłącznie do kontaktu z Państwem
 4. Formami kontaktu z Salonem są:
 5. numer telefoniczny dostępny na stronie internetowej gabinetu, wizytówkach i ulotkach: 609664707
 6. adres e-mail: natkosmetyk @wp.pl
 7. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami proszę kontaktować się oficjalnymi kanałami w godzinach pracy gabinetu.

7. Bony, vouchery, zaproszenia

 1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w NATALIA Gabinet Kosmetyki i Masażu są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, a niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.
 2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.
 3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.
 4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
 5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, proszę więc o przemyślane zakupy.
 6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
 7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.
 8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości .

8. Zamawianie i odbiór kosmetyków

 1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% wartości ceny.
 2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.

9. Zmiany w Regulaminie

 1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będą Państwo informowani na bieżąco na stronie internetowej www.nataliakosmetyka.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez gabinet.
 3. Wszystkie osoby przebywające w gabinecie zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu 
 4. Gabinet nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń po zabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.